НОВИЙ КУРС

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА
НАУКОВО-ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

Засновано у 1989 році
з метою формування, збереження
та збагачення культурного, освітнього та наукового потенціалу Людини.

Запрошуємо стати авторами збірника наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник», наукового журналу «Креативний простір»,  мультидисциплінарного наукового часопису «Нотатки сучасної науки», одноосібних та колективних монографій; взяти участь у науково-комунікативних, культурно-масових заходах, відвідати вистави першого приватного професійного театру Харкова – Творчої майстерні «Новий театр»™; отримати мистецьку, управлінську та культурологічну підготовку на навчальних курсах; підвищити кваліфікацію наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників; скористатись видавничими, науковими та інформаційними послугами видавничої організації та інформаційного агентства «Новий курс».

Лауреат Національного бізнес-рейтингу має статус «Лідер галузі»,
що свідчить про багаторічну високу ефективність управління ресурсами,
вдало реалізовану стратегію розвитку, надійність та професіоналізм.

© Social-humanitarian
scientific-creative workshop
«New route»
1989-2023