Збірник наукових праць
«Соціально-гуманітарний вісник»

засновано 2010 року. Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
КВ №23259-13099ПР від 19.04.2018.
Міжнародний стандартний номер періодичного видання
ISSN 2305-9869 (print),
ISSN 2709-1287 (online).
Збірник включено до міжнародної бази даних періодичних видань
Ulrich’s Periodicals Directory, до каталогу наукових ресурсів відкритого
доступу ROAD, до міжнародної бази даних InfoBase, до академічної бази
даних ResearchBid, до бази наукових публікацій 
Google Scholar.
Збірник індексується за показниками InfoBase Index (InfoBase),
h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar).
Контент збірника розміщується в базі даних інформаційного ресурсу
«Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових
публікацій «Google Scholar», на сайті засновника www.newroute.org.ua.
Публікація у збірнику є науковою статтею, що опублікована у
друкованому науковому періодичному виданні України та
підтверджує апробацію наукових досліджень автора.
Наукові статті, які розміщуються у збірнику, публікуються в рамках
проведення міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку суспільства».
Збірник не входить до переліку фахових видань України.
Збірник є мультидисциплінарним науковим виданням.
Засновником та видавцем збірника є «Соціально-гуманітарна
науково-творча 
майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989).
Свідоцтво про внесення суб’єкта 
видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготовлювачів 
і розповсюджувачів
видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018.
Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців
Global Register of Publishers.