Науковий журнал «Креативний простір», № 12.
Наукова стаття в рамках проведення науково-практичної конференції
«Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства», 12 квітня 2023 р., участь дистанційна.

Розмір публікаційного внеску 200 грн.
Перерахування внеску відбувається після прийняття рукопису до друку.
Примірник журналу буде розміщено до 14 квітня 2023 р. у вкладці «Архів номерів».
Безплатний сертифікат (6 годин – 0.2 ECTS credits) буде розміщено у вкладці «Сертифікація».

У журналі публікуються наукові статті за розділами:
1. Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, соціальні комунікації.
2. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія.
3. Спорт, фізична культура, рекреація, туризм.
4. Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування.

Оформлення рукописів: аркуш формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, розмір 14, українською або англійською мовами. Рукописи приймаються до 12 квітня 2023 р. включно за адресою creatspace2020@gmail.com Обсяг рукопису від 5 до 12 сторінок включно зі списком джерел.
У разі перевищення рекомендованого граничного обсягу рукопису, розмір публікаційного внеску може бути збільшений пропорційно до кількості сторінок, які перевищують рекомендований граничний обсяг.

Приклад оформлення.
Назва розділу. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія
П.І.Б. кожного автора (без скорочень, кількість авторів не більше 3-х). Шевченко Ірина Петрівна
Науковий ступінь, вчене звання (без скорочень). Кандидат педагогічних наук, доцент
Назва закладу, який представляє автор (без скорочень). Луцький національний технічний університет
Телефон та e-mail кожного автора (інформація не публікується). +380970970907, 097@ukr.net
Науковий керівник (за наявності, на початку строки обов’язково словосполучення «Науковий керівник»).
Науковий керівник: Ман Ганна Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, Буковинський університет
Назва. ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Анотація (рекомендовано 3 речення). Стаття присвячена …  Проаналізовано … Досліджено …
Ключові слова, словосполучення (4-7 слів). Ключові слова: мистецтво, кінетика, специфіка, сприйняття.
Текст статті (структура довільна, але вітається наявність актуальності, огляду джерел, мети, основного матеріалу, висновків). Текст
Джерела. Текст

Надсилаючи рукопис, Ви підтверджуєте авторство, надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих матеріалів у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах, отримання розсилок електронними каналами комунікацій. Вхідні листи у Вашій поштовій скриньці можуть потрапляти до папок «Вхідні», «Інформація», «Реклама», «Оголошення», «Соцмережі», «Спам», «Оновлення» тощо. При листуванні з редакцією, будь ласка, знайомтесь із вмістом всіх папок.

Просимо поширити це повідомлення серед Ваших колег. Дякуємо!

Підпишіться на наші новини, отримуйте актуальну інформацію про наші нові пропозиції.

Про журнал та редакційну політику.

Науковий журнал «Креативний простір» засновано 2020 року з метою збагачення культурного, освітнього та наукового потенціалу особистості, сприяння розвиткові наукової діяльності здобувачів вищої освіти, молодих вчених та досвідчених фахівців. Журнал є електронним науковим періодичним виданням. Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2710-1177 (online). Журнал індексується за показниками h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar). Контент розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», на сайті засновника www.newroute.org.ua.
Публікація у журналі є науковою статтею, що опублікована у електронному науковому періодичному виданні України та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Журнал не входить до переліку фахових видань України. Журнал є мультидисциплінарним науковим виданням. Наукові статті, які розміщуються у журналі, публікуються в рамках проведення науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства».
Засновником та видавцем журналу є «Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989). Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.

До розгляду приймаються статті, які відповідають вимогам щодо структури, розміщеним на сайті журналу. У разі відповідності структурі оформлення, статті проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів. У спірних випадках стаття подається на рецензування члену редакційної колегії. За результатами ознайомлення з рукописом автор отримує одне з таких рішень: стаття автора прийнята до публікації; стаття автора прийнята до публікації умовно (автор має врахувати висловлені зауваження); автору статті відмовлено у публікації надісланої статті. До публікації приймаються статті, які пройшли процедуру рецензування.
Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Редакція може не поділяти точку зору авторів. В рукопис можуть вноситися зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакція рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. Редакція засуджує прояви плагіату, порушення авторських прав і недотримання наукової етики. У журналі заборонено публікувати рукописи, які містять: погрози та пропаганду або заклики до насильства; образи та ознаки дискримінації, нетерпимості за релігійною, расовою та будь-якою іншою ознакою; пропагування війн, збройних конфліктів тощо; заклики до насильницької зміни влади, державного устрою, форми правління, насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу; заклики до порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки тощо; контент, споживання якого заборонено неповнолітнім особам; ознаки пропагування або пропагування проституції, порнографії, алкоголізму, наркоманії тощо; фейкову, неправдиву інформацію; дані, що становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом; інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; пропагування комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та їх символіку; іншу, заборонену нормативно-правовими актами інформацію.
Журнал дотримується стандартів редакційної етики відповідно до міжнародних етичних правил Committee on Publication Ethics. Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають журналу право публікації на умовах ліценції Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства. Редакція дотримується політики відкритого доступу, вільного поширення та обміну науковою інформацією. Редакція дозволяє авторам зберігати авторські права на їх статті та дозволяє зберігати авторам права на публікацію статей без обмежень. Вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів, яким дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті у журналі, не отримуючи дозволу від видавця або автора.

Редакційна колегія.
Кучин Павло Захарович, заслужений артист України, СГ НТМ «Новий курс» (головний редактор)
Акіншина Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Дубовик Наталія Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій
Єрошенко Олена Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківська державна академія культури
Калініна Ольга Сергіївна, кандидат культурології, Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Карпінський Борис Андрійович, доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Кислюк Любов Вікторівна, кандидат наук із соц. комунікацій, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Косуля Ірина Юріївна, кандидат соціологічних наук, доцент, самозайнята особа
Кучин Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Кучина Тетяна Ігорівна, магістр з маркетингу, СГ НТМ «Новий курс» (відповідальний секретар)
Сафонова Наталія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Сторож Олена Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університет
Рассомахіна Ольга Андріївна, кандидат юридичних наук, доцент, Європейський університет
Тополевський Віктор Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська державна академія культури
Федоренко Микола Олександрович, кандидат філософських наук, доцент, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Харченко Артем Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шевчук Інна Володимирівна, кандидат наук з державного управління, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

У разі виникнення непередбачуваних обставин, подані матеріали можуть бути опубліковані у найближчому випуску збірника наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник».