Науковий журнал «Креативний простір» засновано 2020 року. Журнал є електронним науковим періодичним виданням. Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2710-1177 (online). Журнал проходить процедуру включення до міжнародної бази даних періодичних видань Ulrich’s Periodicals Directory (орієнтовний термін – травень 2021 року), процедуру включення до каталогу наукових ресурсів відкритого доступу ROAD (орієнтовний термін – травень 2021 року). Журнал індексується за показниками h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar). Контент розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», на сайті засновника www.newroute.org.ua. Публікація у журналі є науковою статтею, що опублікована у електронному науковому періодичному виданні України та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Журнал не входить до переліку фахових видань України. Журнал є мультидисциплінарним науковим виданням. Наукові статті, які розміщуються у журналі,  публікуються в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства». Засновником та видавцем журналу є «Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989). Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.