Науковий журнал
«Креативний простір»
засновано 2020 року.
Журнал є електронним науковим періодичним виданням.
Міжнародний стандартний номер періодичного видання
ISSN 2710-1177 (online).
Журнал індексується за показниками
h-індекс (Google Scholar),
i10-індекс (Google Scholar).
Контент розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar»,
на сайті засновника www.newroute.org.ua.
Публікація у журналі є науковою
статтею, що опублікована у електронному науковому періодичному виданні України та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Журнал не входить до переліку фахових видань України. Журнал є мультидисциплінарним науковим виданням. Наукові статті, які розміщуються у журналі,
публікуються в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства».
Засновником та видавцем журналу є
«Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс»
(рік заснування – 1989).
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців
Global Register of Publishers.