Науковий журнал «Креативний простір» засновано 2020 року з метою збагачення культурного, освітнього та наукового потенціалу особистості, сприяння розвиткові наукової діяльності здобувачів вищої освіти, молодих вчених та досвідчених фахівців. Журнал є електронним науковим періодичним виданням. Журнал проходить процедуру отримання міжнародного стандартного номера періодичного видання ISSN (орієнтовний термін отримання – березень 2021 року), процедуру включення до міжнародної бази даних періодичних видань Ulrich’s Periodicals Directory (орієнтовний термін – травень 2021 року), процедуру включення до каталогу наукових ресурсів відкритого доступу ROAD (орієнтовний термін – травень 2021 року). Журнал планується індексувати у 2021 році за показниками h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar). Контент розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», на сайті засновника www.newroute.org.ua. Публікація у Журналі є науковою статтею, що опублікована у електронному науковому періодичному виданні України та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Журнал не входить до переліку фахових видань України. Журнал є мультидисциплінарним науковим виданням. Наукові статті публікуються в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства». Засновник та видавець Журналу: «Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989). Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.