СГ НТМ «Новий курс» діє згідно Закону України «Про видавничу справу», має статус юридичної особи, діє як видавнича організація, що здійснює видавничу діяльність. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018.

Видання СГ НТМ «Новий курс» містять вихідні відомості видання (сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача), власний міжнародний стандартний номер ISBN (номер, який на міжнародному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця). Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.

Редакційна політика.
 Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Видавництво може не поділяти точку зору авторів. Видавництво рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. Видавництво засуджує прояви плагіату, порушення авторських прав і недотримання наукової етики. У видавництві заборонено публікувати рукописи, які містять: погрози та пропаганду або заклики до насильства; образи та ознаки дискримінації, нетерпимості за релігійною, расовою та будь-якою іншою ознакою; пропагування війн, збройних конфліктів тощо; заклики до насильницької зміни влади, державного устрою, форми правління, насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу; заклики до порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки тощо; контент, споживання якого заборонено неповнолітнім особам; ознаки пропагування або пропагування проституції, порнографії, алкоголізму, наркоманії тощо; фейкову, неправдиву інформацію; дані, що становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом; інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; пропагування комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та їх символіку; іншу, заборонену нормативно-правовими актами інформацію.

Наші послуги
— Надання ISBN видавництва
— Підготовка макету блоку
— Підготовка макету обкладинки
— Аналіз змісту щодо дотримання вимог редакційної політики
— Розсилка примірників
— Послуги друку у типографії
— Розповсюдження видавничої продукції
За умови електронного видання мінімальна сума публікаційного внеску 1500 грн.

Додатково надаємо інформаційні послуги з метою задоволення інформаційних потреб, забезпечення споживачів інформаційними продуктами (інформацією), наукові послуги у галузі науково-технічної інформації, науково-технічного консультування.

Інформаційне агентство «Новий курс» діє згідно Законів України «Про інформацію», «Про інформаційні агентства» та зареєстровано як юридична особа – суб’єкт інформаційної діяльності, що діє з метою надання інформаційних послуг. Свідоцтво про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності КВ №894-716Р від 16.08.2022. Інформаційне агентство «Новий курс» є недержавним інформаційним агентством України.

Інформаційне агентство «Новий курс» збирає, обробляє, створює, зберігає, підготовлює інформацію до поширення, випускає та розповсюджує інформаційну продукцію у вигляді електронних наукових видань та інформаційних повідомлень у мережі інтернет (веб-сайтах, месенджерах) у взаємодії із видавничою організацією «Новий курс», яка здійснює видавничу діяльність. Продукція інформаційного агентства «Новий курс» призначена для розповсюдження з метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, держави. Джерелами інформації є наукові рукописи авторів про соціальне, наукове, культурне, технічне, суспільне, політичне, економічне тощо життя в Україні та за кордоном. Інформаційні матеріали агентства є спеціалізованими та такими, що орієнтовані на науково-педагогічних, наукових, творчих працівників, практиків, здобувачів освіти. Інформаційні повідомлення розповсюджуються впродовж тижня, інформаційна продукція у вигляді електронних наукових видань, як правило, – 1-3 рази на місяць.

Інформаційні повідомлення та матеріали розповсюджуються та розміщуються через наступні інформаційні канали: веб-сайт https://www.newroute.org.ua, веб-сайт www.irbis-nbuv.gov.ua, веб-сайт https://scholar.google.com.ua, веб-сайт https://www.facebook.com, месенджер Viber, месенджер Telegram, омніканальні платформи маркетингових комунікацій.

Особливістю подання інформації є оперативність, нейтральність та безоціночність повідомлень та матеріалів. Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Інформацйне агентство може не поділяти точку зору авторів. Інформаційне агентство «Новий курс» не має права у своїх матеріалах розголошувати дані, що становлять державну таємницю, або іншу інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, визначених законом, закликати до насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювати расову, національну, релігійну ворожнечу, розповсюджувати порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини, а також інформацію, яка ущемляє законні права й інтереси громадян, давати оцінку щодо винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, вказувати на особу, яка ніби вчинила кримінальне правопорушення до рішення суду, публікувати матеріали, які розкривають тактику і методику досудового розслідування.

Наші видання

2023 рік
• Трансформація суспільних відносин в умовах цивілізаційних змін: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. – 498 с.
• Бєлялов Т. Е. Формування підприємницького університету як центру інноваційних технологій / Т. Е. Бєлялов. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. – 250 с.
• Кошелєва І. В. Прип’ятська пісня. Повість-казка / І. В. Кошелєва. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. – 18 с.

2022 рік
• Актуальні питання сучасного розвитку соціально-гуманітарної сфери: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – 162 с.
• Креативний простір України та світу: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – 264 с.
• Сучасні напрями розвитку суспільства: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – 205 с.
• Сучасне суспільство: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – 356 с.
• Напрями удосконалення соціально-гуманітарних відносин в сучасних умовах розвитку України та світу: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – 452 с.
• Формування сучасної парадигми розвитку суспільства: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – 230 с.

2021 рік
• Кучин С. П. Маркетинг музичної культури: навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» / С. П. Кучин / Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 32 с.
• Кучин С. П. Економіка: навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» / С. П. Кучин / Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 36 с.
• Смирнова А. В. Хроники прошлой жизни / А. В. Смирнова. – Харьков: СГ НТМ «Новый курс», 2021. – 72 с.
• Моделі твердофазних реакцій – нові результати: монографія / А. М. Гусак, Т. В. Запорожець, Ю. О. Ляшенко, В. М. Пасічна, М. О. Пасічний, Н. В. Сторожук. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 392 с.
• Теорія і практика роботи конструктора машин і апаратів харчових виробництв: підручник / О. І. Некоз, В. І. Осипенко, О. В. Батраченко, Н. В. Філімонова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Харків: СГ НТМ «Новый курс», 2021. – 640 с.
• Прокопенко А. І., Доценко С. О., Москаленко В. В., Лебедєва В. В., Толяренко Н. І., Алієв Х. М. Технології дистанційного навчання: діяльності та ресурси MOODLE: навч. посіб. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 50 с.
• Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 124 с.
• Лазуренко В. М. Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова / В. М. Лазуренко. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 232 с.
• Олійник О. В. Економічний механізм АПК: навч. посіб. / О. В. Олійник. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 328 с.
• Собченко Т. М. Змішане навчання студентів філологічних спеціальностей у закладах вищої освіти: історія, теорія, практика, перспективи / Т. М. Собченко. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 374 с.
• Особливості соціально-гуманітарного розвитку суспільства: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 202 с.
• Кін О. М. Формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності: історія, тоерія, практика: монографія / О. М. Кін. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 390 с.

2020 рік
• Дубовик Н. А. Кирилюк Н. А. Політологія та політтехнології: навч. посіб. / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. − 166 с.
• Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі: кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 119 с.
• Трансформація сучасного освітнього простору: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 244 с.
• Математична освіта: минуле, сьогодення, майбутнє, до 100-річчя від дня народження О. Ф. Семеновича: монографія / М. І. Бурда та ін.: за ред. Н. А. Тарасенкової. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 203 с.
• Кабацька О. В. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах: історія, теорія, практика: монографія / О. В. Кабацька. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. − 382 с.
• Соняшник. Спеціальна силекція: монографія / Кириченко В. В., Макляк К. М., Петренкова В. П., Кучеренко Є. Ю., Звягінцева А. М., Харитоненко Н. С., Михайленко В. О. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 498 с.
• Кін О. М. Громадська діяльність студентської молоді вищих навчальних закладів України XX століття: історія становлення та розвитку: монографія / О. М. Кін. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 378 с.
• Прокопенко І. А. Підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти: теоретичний та методичний аспекти: монографія / І. А. Прокопенко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 421 с.
• Мкртічян О. А. Підготовка вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років: теоретичний та методичний аспекти: монографія / О. А. Мкртічян. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 402 с.
• Electrical systems and networks: Study Guide for Practical Classes and Course Project discipline “Electrical systems and networks” for foreign students specialties – 141 – Electricity, electrical engineering and electromechanics / D.O. Danylchenko, S. I. Dryvetskyi, V.V. Cherkashyna, S. Yu. Shevchenko. – Kharkiv: SH SCW ‘’New route”, 2020. – 95 p.

2019 рік
• Гончаренко О. О. Бухгалтерський облік у небанківських фінансово-кредитних установах: теорія, методологія та організація: монографія / О. О. Гончаренко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 448 с.
• Кучин С. П. Історія економіки та економічної думки: навчально-методичний посібник / С. П. Кучин; Луганський національний аграрний університет. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 140 с.
• Гнатенко І. А., Рубежанська В. О. Національний ринок праці: ключові аспекти державного регулювання: монографія / І. А. Гнатенко, В. О. Рубежанська. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 248 с.
• Григор О. О. Філософія політичного консенсусу: монографія / О. О. Григор; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − 2-ге вид., допов. і перероб. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 355 с. − Бібліогр.: 33 с. 323-355 (572 назви).
• Кучин С. П. История хозяйственной и экономической мысли Украины. Опыт Харьковской экономической школы. Справочник / С. П. Кучин. – Харьков: СГ НТМ «Новый курс», 2019. – 104 с.
• Гнатенко І. А. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика / І. А. Гнатенко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 253 с.

2018 рік
• Васюренко Л. В. Державне регулювання організацією оплати праці: монографія / Л. В. Васюренко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. − 323 с.

Постійно
Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник».
Науковий журнал «Креативний простір».
Мультидисциплінарний науковий часопис «Нотатки сучасної науки».

Підпишіться на наші новини, отримуйте актуальну інформацію про наші нові пропозиції.