СГ НТМ «Новий курс» діє згідно Закону України «Про видавничу справу» та є видавцем – суб’єктом господарювання, що здійснює видавничу діяльність. СГ НТМ «Новий курс», як видавнича організація, є юридичною особою, що здійснює видавничу діяльність. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Всі видання СГ НТМ «Новий курс» містять вихідні відомості видання (сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача), міжнародний стандартний номер ISBN (номер, який на міжнародному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця). Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.

Редакційна політика. Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Видавництво може не поділяти точку зору авторів. В рукопис можуть вноситися зміни редакційного характеру без згоди автора. Видавництво рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. Видавництво засуджує прояви плагіату, порушення авторських прав і недотримання наукової етики. У видавництві заборонено публікувати рукописи, які містять: погрози та пропаганду або заклики до насильства; образи та ознаки дискримінації, нетерпимості за релігійною, расовою та будь-якою іншою ознакою; пропагування війн, збройних конфліктів тощо; заклики до насильницької зміни влади, державного устрою, форми правління, насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу; порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки тощо; контент, споживання якого заборонено неповнолітнім особам; ознаки пропагування проституції, порнографії, алкоголізму, наркоманії тощо; фейкову, неправдиву інформацію; дані, що становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом; інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; пропагування комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та їх символіку; іншу, заборонену нормативно-правовими актами інформацію.