Мультидисциплінарний науковий часопис «Нотатки сучасної науки», № 7.
Наукова публікація в рамках проведення науково-практичної конференції
«Актуальні питання сучасної науки: історія, теорія, практика», 12 травня 2023 р., участь дистанційна.

Розмір публікаційного внеску 150 грн.
Перерахування внеску відбувається після прийняття рукопису до друку.
Примірник часопису буде розміщено до 14 травня 2023 р. у вкладці «Архів номерів».
Безплатний сертифікат (6 годин – 0.2 ECTS credits) буде розміщено у вкладці «Сертифікація».

У часописі розміщуються наукові публікації за повним переліком галузей знань: освіта, культура і мистецтво, гуманітарні науки, богослов’я, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, біологія, природничі науки, математика та статистика, інформаційні технології, механічна інженерія, електрична інженерія, автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, електроніка та телекомунікації, виробництво та технології, архітектура та будівництво, аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина, охорона здоров’я, соціальна робота, сфера обслуговування, воєнні науки, національна безпека, цивільна безпека, транспорт.

Оформлення рукописів: аркуш формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, розмір 14, українською або англійською мовами. Рукописи приймаються до 12 травня 2023 р. включно за адресою notesmodsc@gmail.com Обсяг рукопису від 1 до 4 сторінок включно зі списком джерел.
У разі перевищення рекомендованого граничного обсягу рукопису, розмір публікаційного внеску може бути збільшений пропорційно до кількості сторінок, які перевищують рекомендований граничний обсяг.

Приклад оформлення.
П.І.Б. кожного автора (без скорочень, кількість авторів не більше 3-х). Шевченко Ірина Петрівна
Науковий ступінь, вчене звання (без скорочень). Кандидат педагогічних наук, доцент
Назва закладу, який представляє автор (без скорочень). Луцький національний технічний університет
Телефон та e-mail кожного автора (інформація не публікується). +380970970907, 097@ukr.net
Науковий керівник (за наявності, на початку строки обов’язково словосполучення «Науковий керівник»).
Науковий керівник: Ман Ганна Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, Буковинський університет
Назва. ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Текст статті (структура довільна). Текст
Джерела. Текст (за наявності)

Надсилаючи рукопис, Ви підтверджуєте авторство, надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих матеріалів у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах, отримання розсилок електронними каналами комунікацій. Вхідні листи у Вашій поштовій скриньці можуть потрапляти до папок «Вхідні», «Інформація», «Реклама», «Оголошення», «Соцмережі», «Спам», «Оновлення» тощо. При листуванні з редакцією, будь ласка, знайомтесь із вмістом всіх папок.

Просимо поширити це повідомлення серед Ваших колег. Дякуємо!

Підпишіться на наші новини, отримуйте актуальну інформацію про наші нові пропозиції.

Про часопис та редакційну політику

Мультидисциплінарний науковий часопис «Нотатки сучасної науки» засновано 2022 року з метою збагачення культурного, освітнього та наукового потенціалу особистості, сприяння розвиткові наукової діяльності здобувачів вищої освіти, молодих вчених та досвідчених фахівців. «Нотатки сучасної науки» є електронним науковим періодичним виданням. Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2786-6777 (online). Видання індексується за показниками h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar). Контент розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», на сайті засновника www.newroute.org.ua.
Оприлюднення рукопису в мультидисциплінарному науковому часописі «Нотатки сучасної науки» є науковою публікацією, що опублікована у електронному науковому періодичному виданні України та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Видання не входить до переліку фахових видань України. «Нотатки сучасної науки» є мультидисциплінарним науковим виданням. Наукові статті, які розміщуються у виданні, публікуються в рамках проведення науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки: історія, теорія, практика».
Засновником та видавцем мультидисциплінарного наукового часопису «Нотатки сучасної науки» є «Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989). Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.

До розгляду приймаються рукописи, які відповідають вимогам щодо структури, розміщеним на сайті видавця. У разі відповідності структурі оформлення, рукопис проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів. У спірних випадках рукопис подається на рецензування члену редакційної колегії. За результатами ознайомлення з рукописом автор отримує одне з таких рішень: рукопис автора прийнято до публікації; рукопис автора прийнято до публікації умовно (автор має врахувати висловлені зауваження); автору рукопису відмовлено у публікації надісланої статті. До публікації приймаються рукописи, які пройшли процедуру рецензування. Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Редакція може не поділяти точку зору авторів. В рукопис можуть вноситися зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакція рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. Редакція засуджує прояви плагіату, порушення авторських прав і недотримання наукової етики. У виданні заборонено публікувати рукописи, які містять: погрози та пропаганду або заклики до насильства; образи та ознаки дискримінації, нетерпимості за релігійною, расовою та будь-якою іншою ознакою; пропагування війн, збройних конфліктів тощо; заклики до насильницької зміни влади, державного устрою, форми правління, насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу; заклики до порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки тощо; контент, споживання якого заборонено неповнолітнім особам; ознаки пропагування або пропагування проституції, порнографії, алкоголізму, наркоманії тощо; фейкову, неправдиву інформацію; дані, що становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом; інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; пропагування комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та їх символіку; іншу, заборонену нормативно-правовими актами інформацію.
Видання дотримується стандартів редакційної етики відповідно до міжнародних етичних правил Committee on Publication Ethics. Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають виданню право публікації на умовах ліценції Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства. Редакція дотримується політики відкритого доступу, вільного поширення та обміну науковою інформацією. Редакція дозволяє авторам зберігати авторські права на їх статті та дозволяє зберігати авторам права на публікацію статей без обмежень. Вміст видання знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів, яким дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті у виданні, не отримуючи дозволу від видавця або автора.

Редакційна колегія.
Кучин Павло Захарович, заслужений артист України, СГ НТМ «Новий курс» (головний редактор)
Єрошенко Олена Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківська державна академія культури
Кислюк Любов Вікторівна, кандидат наук із соц. комунікацій, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Косуля Ірина Юріївна, кандидат соціологічних наук, доцент, самозайнята особа
Кучин Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Кучина Тетяна Ігорівна, магістр з маркетингу, СГ НТМ «Новий курс» (відповідальний секретар)
Тополевський Віктор Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська державна академія культури
Харченко Артем Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

У разі виникнення непередбачуваних обставин, подані матеріали можуть бути опубліковані у найближчому випуску збірника наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» або у найближчому номері наукового журналу «Креативний простір».