Збірник наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» засновано 2010 року з метою збагачення культурного, освітнього та наукового потенціалу особистості, сприяння розвиткові наукової діяльності здобувачів вищої освіти, молодих вчених, досвідчених фахівців. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №23259-13099ПР від 19.04.2018. Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2305-9869 (print), ISSN 2709-1287 (online). Збірник включено до міжнародної бази даних періодичних видань Ulrich’s Periodicals Directory, до каталогу наукових ресурсів відкритого доступу ROAD, до міжнародної бази даних InfoBase, до академічної бази даних ResearchBid, до бази наукових публікацій Google ScholarЗбірник індексується за показниками InfoBase Index (InfoBase), h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar). Контент збірника розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», на сайті засновника www.newroute.org.ua.
Публікація у збірнику є науковою статтею, що опублікована у друкованому науковому періодичному виданні України та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Наукові статті, які розміщуються у збірнику, публікуються в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку суспільства». Збірник не входить до переліку фахових видань України. Збірник є мультидисциплінарним науковим виданням.
Засновником та видавцем збірника є «Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989). Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.

До розгляду приймаються статті, які відповідають вимогам щодо структури, розміщеним на сайті збірника. У разі відповідності структурі оформлення, статті проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів. Редакція рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. У спірних випадках стаття подається на рецензування члену редакційної колегії. За результатами ознайомлення з рукописом автор отримує одне з таких рішень: стаття автора прийнята до публікації; стаття автора прийнята до публікації умовно (автор має врахувати висловлені зауваження); автору статті відмовлено у публікації надісланої статті. До публікації приймаються статті, які пройшли процедуру рецензування.
Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Редакція може не поділяти точку зору авторів. В рукопис можуть вноситися зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакція рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. Редакція засуджує прояви плагіату, порушення авторських прав і недотримання наукової етики. У збірнику заборонено публікувати рукописи, які містять: погрози та пропаганду або заклики до насильства; образи та ознаки дискримінації, нетерпимості за релігійною, расовою та будь-якою іншою ознакою; пропагування війн, збройних конфліктів тощо; заклики до насильницької зміни влади, державного устрою, форми правління, насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу; заклики до порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки тощо; контент, споживання якого заборонено неповнолітнім особам; ознаки пропагування або пропагування проституції, порнографії, алкоголізму, наркоманії тощо; фейкову, неправдиву інформацію; дані, що становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом; інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; пропагування комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та їх символіку; іншу, заборонену нормативно-правовими актами інформацію.
Збірник дотримується стандартів редакційної етики відповідно до міжнародних етичних правил Committee on Publication Ethics. Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають збірнику право публікації на умовах ліценції Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства. Редакція дотримується політики відкритого доступу, вільного поширення та обміну науковою інформацією. Редакція дозволяє авторам зберігати авторські права на їх статті та дозволяє зберігати авторам права на публікацію статей без обмежень. Вміст збірника знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів, яким дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті у журналі, не отримуючи дозволу від видавця або автора.

Редакційна колегія.
Акіншина Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Березовська-Чміль Олена Борисівна, кандидат політичних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Внукова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну
Гончаренко Тетяна Ігорівна, магістр з маркетингу, СГ НТМ «Новий курс» (відповідальний секретар)
Дека Іванна Петрівна, кандидат педагогічних наук, Національний університет «Львівська політехніка»
Дубовик Наталія Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій
Захаревич Михайло Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Карпінський Борис Андрійович, доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Кислюк Любов Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, Луганський національний аграрний університет
Кожедуб Олена Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Коробчук Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, Луцький національний технічний університет
Косуля Ірина Юріївна, кандидат соціологічних наук, доцент, самозайнята особа
Кучин Павло Захарович, заслужений артист України, СГ НТМ «Новий курс» (головний редактор)
Кучин Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Мкртічян Оксана Альбертівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Пашкова Надія Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, Київський національний лінгвістичний університет
Підлісна Ольга Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
П’ятакова Галина Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
Сафонова Наталія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Стефанишин Олена Василівна, кандидат історичних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університет
Столярчук Ольга Святославівна, кандидат філос. наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Сторож Олена Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університет
Тарасюк Лариса Сергіївна, доктор філософських наук, доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Тополевський Віктор Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська державна академія культури
Федоренко Микола Олександрович, кандидат філософських наук, доцент, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Харченко Артем Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шевчук Інна Володимирівна, кандидат наук з державного управління, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Шептуха Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури
Шпак Світлана Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування
Яцишин Уляна Володимирівна, кандидат політичних наук, Національний університет «Львівська політехніка»