Наукове видання «Advanced top technology» засновано 2022 року з метою збагачення культурного, освітнього та наукового потенціалу особистості, сприяння розвиткові наукової діяльності здобувачів вищої освіти, молодих вчених та досвідчених фахівців. «Advanced top technology» є електронним науковим періодичним виданням. Міжнародний стандартний номер періодичного видання планується отримати у жовтні 2022 року (документи подано до Національного центру ISSN в Україні). Видання індексується за показниками h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar). Контент розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», на сайті засновника www.newroute.org.ua.
Публікація в «Advanced top technology» є науковою статтею, що опублікована у електронному науковому періодичному виданні України та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Видання не входить до переліку фахових видань України. «Advanced top technology» є мультидисциплінарним науковим виданням. Наукові статті, які розміщуються у виданні, публікуються в рамках проведення науково-практичної конференції «Передові технології: тренди майбутнього розвитку».
Засновником та видавцем «Advanced top technology» є «Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989). Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.


До розгляду приймаються статті, які відповідають вимогам щодо структури, розміщеним на сайті видавця. У разі відповідності структурі оформлення, статті проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів. 
У спірних випадках стаття подається на рецензування члену редакційної колегії. За результатами ознайомлення з рукописом автор отримує одне з таких рішень: стаття автора прийнята до публікації; стаття автора прийнята до публікації умовно (автор має врахувати висловлені зауваження); автору статті відмовлено у публікації надісланої статті. До публікації приймаються статті, які пройшли процедуру рецензування.
Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Редакція може не поділяти точку зору авторів. В рукопис можуть вноситися зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакція рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. Редакція засуджує прояви плагіату, порушення авторських прав і недотримання наукової етики. У виданні заборонено публікувати рукописи, які містять: погрози та пропаганду або заклики до насильства; образи та ознаки дискримінації, нетерпимості за релігійною, расовою та будь-якою іншою ознакою; пропагування війн, збройних конфліктів тощо; заклики до насильницької зміни влади, державного устрою, форми правління, насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу; заклики до порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки тощо; контент, споживання якого заборонено неповнолітнім особам; ознаки пропагування або пропагування проституції, порнографії, алкоголізму, наркоманії тощо; фейкову, неправдиву інформацію; дані, що становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом; інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; пропагування комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та їх символіку; іншу, заборонену нормативно-правовими актами інформацію.
Видання дотримується стандартів редакційної етики відповідно до міжнародних етичних правил Committee on Publication Ethics. Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають виданню право публікації на умовах ліценції Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства. Редакція дотримується політики відкритого доступу, вільного поширення та обміну науковою інформацією. Редакція дозволяє авторам зберігати авторські права на їх статті та дозволяє зберігати авторам права на публікацію статей без обмежень. Вміст видання знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів, яким дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті у виданні, не отримуючи дозволу від видавця або автора.