СГ НТМ «Новий курс» діє згідно Закону України «Про видавничу справу», має статус юридичної особи, діє як видавнича організація, що здійснює видавничу діяльність. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №6392 від 07.09.2018. Видання СГ НТМ «Новий курс» містять вихідні відомості видання (сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача), власний міжнародний стандартний номер ISBN (номер, який на міжнародному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця). Видавець зареєстрований у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.

Редакційна політика.
 Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Видавництво може не поділяти точку зору авторів. Видавництво рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. Видавництво засуджує прояви плагіату, порушення авторських прав і недотримання наукової етики. У видавництві заборонено публікувати рукописи, які містять: погрози та пропаганду або заклики до насильства; образи та ознаки дискримінації, нетерпимості за релігійною, расовою та будь-якою іншою ознакою; пропагування війн, збройних конфліктів тощо; заклики до насильницької зміни влади, державного устрою, форми правління, насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу; заклики до порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки тощо; контент, споживання якого заборонено неповнолітнім особам; ознаки пропагування або пропагування проституції, порнографії, алкоголізму, наркоманії тощо; фейкову, неправдиву інформацію; дані, що становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом; інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; пропагування комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та їх символіку; іншу, заборонену нормативно-правовими актами інформацію.

Наші послуги
Публікаційний внесок для учасника колективної монографії – від 400 грн.
Інформаційні послуги з метою задоволення інформаційних потреб, забезпечення споживачів інформаційними продуктами (інформацією) – за домовленістю.
Наукові послуги у галузі науково-технічної інформації, науково-технічного консультування – за домовленістю.
Надання ISBN – 500 грн.
Верстка рукописів – від 10 грн. за 1 стор.
Макетування – від 300 грн.
Створення ескізів обкладинки – від 300 грн.
Послуги друку у типографії – за домовленістю.
Розповсюдження видавничої продукції – за домовленістю.